Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng được thành lập vào ngày 31/12/2013, theo Quyết định số 1410/QĐ – BXD ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Quản lý hoạt động xây dựng, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà ..

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Bộ xây dựng