Thông báo số 943/HĐXD-CCRC v/v hồ sơ chưa đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BXD ngày 24/9/2018 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Xây dựng;

Căn cứ đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng, Chánh Văn phòng Cục Quản lý hoạt động xây dựng;

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo số 943/HĐXD-CCRC về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kèm theo danh sách).

Cá nhân có đủ năng lực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đề nghị hoàn chỉnh bộ hồ sơ đầy đủ và nộp tại bộ phận Một cửa Văn phòng Bộ Xây dựng - địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 0243.9760270 – số máy lẻ 119, 120./.

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5Tiếp Cuối »

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Bộ xây dựng