Thông báo hoãn lịch thi sát hạch CCHN cá nhân tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh

 - Cục Quản lý hoạt động thông báo hoãn thi sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng tới các cá nhân đã được thông báo theo thông báo số 05/TB-HĐXD05a/TB-HĐXD ngày 07/01/2019. 

- Kế hoạch thi khi có lịch sẽ được gửi vào tới địa chỉ email đã đăng ký (file đính kèm).
 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5Tiếp Cuối »

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Bộ xây dựng