Thông qua 500 hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đầu tiên

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có phiên họp đầu tiên đánh giá hơn 500 hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Theo đó, sau khi giải trình và đối chiếu hồ sơ, 100% thành viên Hội đồng đã đồng thuận với kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã có phiên họp đầu tiên đánh giá về hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-HĐXD ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, theo đó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng là Ủy viên thường trực Hội đồng, Đại diện Trung tâm là thư ký Hội đồng.


Ông Nguyễn Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chụp ảnh cùng các thành viên. 

Ngày 09/02/2018, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã có phiên họp đầu tiên đánh giá hơn 500 hồ sơ đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Tại phiên họp, Hội đồng đánh giá cao kết quả soát xét sơ bộ của Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng. Sau khi giải trình và đối chiếu hồ sơ, Hội đồng đã làm việc rất nghiêm túc, 100% thành viên đồng thuận với kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo Báo Xây dựng

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
« Đầu  Trước 1 2 3Tiếp Cuối »

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Bộ xây dựng